KORTEC
TDM
  • Systém „všetko v jednom“, vzduch-voda a vzduch-vzduch
  • Príprava pre fotovoltiku (Photovoltaic Enabled) a Príprava pre inteligentnú sieť (Smart Grid Ready)