KORTEC

Profilaktický servis klimatizácie

Čo je zahrnuté v cene profylaktického servisu klimatizácie?

- kontrola vnútornej a vonkajšej klimatizačnej jednotky
- vyčistenie filtrov a dezinfekcia vnútornej jednotky pomocou prípravkov na to určených
- vyčistenie kondenzátora vonkajšej jednotky
- skontrolovanie elektrickej časti zariadenia
- skontrolovanie tlaku chladiva
- diagnostika prípadnej poruchy a nacenenie jej opravy
- servisný zápis do servisného protokolu

Na čo je dobrý pravidelný servis klimatizácie?

Vo vnútornej klimatizačnej jednotke sa kondenzuje vzduch, tým tam vzniká vlhkosť a to je ideálne miesto na tvorbu baktérií. Pravidelný servis klimatizácie prispieva k predovšetkým k čistému a zdravotne nezávadnému vzduchu vo vašej domácnosti, alebo kancelárii, ktorý dýchate. A predchádzate poruchovej prevádzke počas jej používania, k predĺženiu životnosti klimatizácie a eliminácii neplánovaných porúch.

Výrobca zariadenia doporučuje servisnú prehliadku zariadenia minimálne raz za rok odborným servisným technik.

Slider

Profilaktický servis tepelného čerpadla

Čo je zahrnuté v cene profylaktického servisu tepelného čerpadla?

- kontrola vnútorného hydroboxu a vonkajšej klimatizačnej jednotky
- vyčistenie vnútorného vodného okruhu hydroboxu od usadenín, ktoré sa nachádzajú vo vodnom systéme
- vyčistenie filtrov na vodnom systéme
- vyčistenie kondenzátora vonkajšej jednotky
- skontrolovanie elektrickej časti zariadenia
- skontrolovanie tlaku chladiva
- diagnostika prípadnej poruchy a nacenenie jej opravy
- servisný zápis do servisného protokolu

Na čo je dobrý pravidelný servis tepelného čerpadla?

Vyčistením vnútorného vodného okruhu hydroboxu tepelného čerpadla od usadenín, ktoré sa zachytili na filtri sa zvyšuje prietok vody a tým aj efektívnosť vykurovania. Tepelné čerpadlo pracuje v domácnosti 24/7. Pravidelný servis predchádzate poruchovej prevádzke počas jej používania, k predĺženiu životnosti tepelného čerpadla a eliminácii neplánovaných porúch.

Slider