SAMSUNG
blank
 • vytiahnite jednu baterku
 • po zhasnutí displeja IR ovládača ju vložte dnu
 • držte pritom tlačítka TEMP +
blank
 • na displeji sa objaví 00
 • pomocou tlačítka FAST šípka hore nastavte kód 01
 • pri jednotkách bez funkcie WindFree použite tlačítka FAST/ECO alebo FAN
 • pomocou tlačítka WindFree sípka dole nastavte písmeno A
 • potvrďte tlačítkom Mode
blank
 • na displeji sa objaví 00
 • potvrďte tlačítkom Mode
blank
 • pomocou tlačítka WindFree šípka dole nastavte potrebnú adresu vnútornej jednotky 00 40
 • adresy vnútorných jednotiek, podľa pripojenia
 • port A 00
 • port B 10
 • port C 20
 • port D 30
 • port E 40