Počítajte s nami!

Nová stavba nízkoenergetického domu s výmerou
140 m²

ZÁKLAD PRE VÝPOČET:

-14 °C štandardná vonkajšia teplota
+18 °C hraničná teplota pre vykurovanie
33 wattov na m2
podľa výpočtu vykurovacej
záťaže
Max. prívodná teplota: +35 °C
1 800 hodín pri plnom zaťažení za rok
0,18 € náklady na prúd na kWh