Keď uvažujete o chladení priestorov, pravdepodobne vám ako prvé napadne klimatizácia. Čo vám napadne ako prvé pri vykurovaní priestorov? Existuje efektívna možnosť vykurovanie v podobe tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo dokáže dokáže nielen vykurovať, ale aj chladiť. Používanie tepelného čerpadla šetrí energiu a životné prostredie. Nespaľujú sa pri ňom fosílne palivá, teda neobnoviteľné zdroje energie, a nevznikajú tak skleníkové plyny.

Tepelné čerpadlo je zariadenia, pomocou ktorého sa dá využiť energia vonkajšieho prostredia na vykurovanie, alebo chladenie interiéru. Vonkajšie prostredie obsahuje veľké množstvo obnoviteľnej energie. Tepelné čerpadlo VZUCH-VODA odoberá teplo zo vzduchu, ktoré sa cez kompresor a chladiace médium odovzdáva do výmenníka hydroboxu.

S tepelným čerpadlom sa môžete stretnúť aj pri vyhrievaní bazénov, no sú čoraz obľúbenejšou možnosťou na vykurovanie domácností v novostavbách.

Na čerpanie tepla sa spotrebuje menej elektrickej energie v porovnaní s tým, keď sa elektrina používa iba ako prostriedok na vykurovanie.