Čo je COP pri tepelných čerpadlách?

Základným parametrom tepelných čerpadiel je (COP – Coefficient of Performance). Toto číslo hovorí o „účinnosti“ tepelného čerpadla. Ide o teoretický pomer medzi vyrobeným teplom a spotrebovanou elektrickou energiou. Čím je vyšší COP, tým je tepelné čerpadlo úspornejšie.

Bežne sa COP pohybuje v medzi 2,5 až 5. COP sa mení podľa podmienok, v ktorých tepelné čerpadlo pracuje.

Ako jednoduchý a názorný príklad si môžeme predstaviť tepelné čerpadlo, ktoré má výkon 12 kW a na svoju prevádzku spotrebuje 3 kW. Tým zistíme COP 12/3 = 4.

Keď sa pozrieme na príklad, kde za rovnakých podmienok porovnáme dve tepelná čerpadla a jedno bude mať COP 4,5 a to druhé 3,3. Tak potom to druhé spotrebuje takmer o 1/3 elektrickej energie viac ako prvé tepelné čerpadlo.

COP tepelného čerpadla môže kolísať medzi hodnotou 1,5 až 6. Všetko je závislé na okolitých podmienkach.

Niektorý výrobcovia udávajú COP aj takto: : COP pri A2°C/W35°C je 3,5/EN 14 511. Keď to preložíme do zrozumiteľného jazyka znamená to, že ide o tepelné čerpadlo, ktoré pri teplote okolitého vzduchu 2°C a nastavenej tepote vody 35°C, COP je  3,5. EN 14 511 znamená, že meranie prebehlo v exaktných podmienkach.

COP je lepší, ak je teplota výstupnej vody nižšia. Z tohto dôvodu je praktické inštalovať podlahové kúrenie,  ktorému stačí aj nižší teplota ako potrebuje radiátor.

Pro porovnanie “úspornosti” tepelných čerpadiel medzi sebou, je namiesto COP lepší použiť hodnotu energetickéj účinnosti.