V poslednej dobe prichádza k značnému globálnemu otepľovaniu, a preto sa Európska únia rozhodla snižovať emise CO2. Ich opatrenie sa dotýka tiež aj chladív. Chladivo R32, ktoré je náhradou používaného chladiva R410A úspěšne splňuje všetky normy EU. Oproti starému chladivu je R32 mierne horľavé, ale oveľa ekologickejšie.

Výhody

R32 má lepšiu tepelnú kapacitu a dokáže pri rovnakom výkone ušetrit až 30 % chladiacej látky oproti doteraz používanému chladivu R410A. Vďaka tomu má potenciál snižovať emisie až o 78 %

Existují klimatizácie iba na R410A alebo iba na R32, ale novinkou roku 2018 sú klimatizácie Bi-Ref, v ktorých sa dá použiť chladivo R410A, alebo tiež aj chladivo R32. Postupne sa chladivo R32 bude uprednostňovať vo všetkých klimatizáciach

  • R32 znižuje emisie CO2 až o 78 %
  • má lepší tepelnou kapacitu a prenos tepla alebo chladu
  • lepšie sa recykluje, pretože je to len jednozložkové chladivo,
  • má až o 60 % vyšší výkon oproti R410A.

Hovoria že je horľavé?!

Vedci z TOSHIBA spravili pokus, pri ktorom simulovali zapálenie vonkajšéj jednotky. Z pokusu vyšlo, že vonkajšia jednotka na R32 zhorela rovnako rýchlo ako jednotka na R410A.

Postoj EU k znižovaniu emisí CO2

Politika EU presadzuje potrebu snížiť emisie CO2 aspoň o 20 %. Do roku 2030 sa počíta so znížením až na 1/5 oproti súčastnému stavu. Od roku 2025 skončí používanie klimatizačných jednotiek, ktoré majú do 3 kg skleníkových plynov a potenciál GWP vyšší než 750.